zamówienie na:

Organizacja i przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe dla uczestników II edycji pilotażowej części projektu pn. „Schematom STOP! Wspólne Działania Instytucji Pomocy Społecznej i Instytucji Rynku Pracy – pilotaż”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: DOA.261.4.19.2015.MZ
wartość: poniżej 30 tys euro netto
termin składania ofert: 29 czerwca 2015  13:00
wynik postępowania: Wybrano oferty: dla zadania nr 1: Konsorcjum LUGA Glińska Agnieszka, ul. Jasnogórska 32/8, 42-200 Częstochowa; Z.P.U. Alicja Glińska, ul. Paderewskiego 50, 42-200 Częstochowa / dla zadania nr 2: ILLUSTRO Szkolenia Doradztwo Grzegorz Rippel, ul. Cygana 4, 45-131 Opole / dla zadania nr 3: Spółdzielnia Pracy „Oświata” ul. Faradaya 31, 42-200 Częstochowa / dla zadania nr 4: Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o.o. os. Słoneczne 14, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski / dla zadania nr 5: ILLUSTRO Szkolenia Doradztwo Grzegorz Rippel, ul. Cygana 4, 45-131 Opole / dla zadania nr 6: Konsorcjum LUGA Glińska Agnieszka, ul. Jasnogórska 32/8, 42-200 Częstochowa; Z.P.U. Alicja Glińska, ul. Paderewskiego 50, 42-200 Częstochowa / dla zadania nr 7: Spółdzielnia Pracy „Oświata”, ul. Faradaya 31, 42-200 Częstochowa / dla zadania nr 8: Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o.o. os. Słoneczne 14, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski