zamówienie na:

Wykonanie usługi montażu i uruchomienia klimatyzatorów przenośnych typu CHIGO CP-35H3A-J17A w budynku przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2 w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: DOA.261.2.49.2015.MZ
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 1 czerwca 2015  13:00
przyczyna unieważnienia: Cena oferty przewyższa środki jakie Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinalizowanie zamówienia.