zamówienie na:

Przygotowanie i wydanie jednodaniowych, gorących posiłków osobom, o których mowa w art. 48 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (dz. u. z 2013 poz. 182) na terenie Miasta Częstochowy, z obszarów dzielnicy Raków.

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 413052 – 2014
wartość: poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 30 grudnia 2014  11:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: „CARITAS” Archidiecezji Częstochowskiej ul. Staszica 5, 42-200 Częstochowa