zamówienie na:

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi doręczania przekazów pieniężnych adresatom wskazanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie (powtórzone).

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: DOA.3411/0-144/14/MZ
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 19 grudnia 2014  12:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: INPOST FINANSE Sp. Z o.o. ul. Malborska 130 30-624 Kraków