zamówienie na:

Usługi w zakresie kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe dla uczestników pilotażowej części projektu systemowego pn. „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – cz. II.

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 5a ustawy Prawo zamówień publicznych
nr sprawy: DOA.340-28/14/MZ
wartość: poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 15 grudnia 2014  11:00
wynik postępowania: Zadanie nr 1 - unieważnione; Zadanie nr 2 - unieważnione; Zadanie nr 3 - wybrano ofertę: Spółdzielnia Pracy „Oświata” ul. Faradaya 31, 42-200 Częstochowa; Zadanie nr 4 - wybrano ofertę: Spółdzielnia Pracy „Oświata” ul. Faradaya 31, 42-200 Częstochowa; Zadanie nr 5 - unieważnione