zamówienie na:

Przygotowanie i wydanie jednodaniowych, gorących posiłków osobom, o których mowa w art. 48 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (dz. u. z 2013 poz. 182) na terenie Miasta Częstochowy, z obszarów: Śródmieście, Raków i Stare Miasto.

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 390396-2014
wartość: poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 12 grudnia 2014  11:00
wynik postępowania: Część nr 1: „CARITAS” Archidiecezji Częstochowskiej ul. Staszica 5, 42-200 Częstochowa; Część nr 2: unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp; Część nr 3: Fundacja Chrześcijańska „Adullam” ul. Krakowska 34, 42-202 Częstochowa.