zamówienie na:

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń wewnętrznych oraz terenów zewnętrznych w budynkach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie w 2015 r.

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: DOA.3411/0-96/14/MZ
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 17 grudnia 2014  12:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: LA STRADA s.c. E. Bill, P. Kujawski al. Wojska Polskiego 110, 42-209 Częstochowa