zamówienie na:

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi konserwacji oprogramowania Asseco Wapro, wykorzystywanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie.

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: DOA.3411/0-123/14/MZ
wartość: poniżej 30 tys. euro netto
termin składania ofert: 18 grudnia 2014  12:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: F.U.H. ARPOL Arkadiusz Koniecki Siedlec, ul. Słoneczna 26 42-244 Mstów