zamówienie na:

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług medycznych polegających na wykonywaniu badań wstępnych, okresowych i kontrolnych, wydawaniu stosownych zaświadczeń oraz dokonywaniu wpisów do książeczek pracowniczych do celów sanitarno-epidemiologicznych dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie.

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: DOA.3411/0-119/14/MZ
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 15 grudnia 2014  12:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska „Trzech Wieszczów” ul. Zana 6, 42-200 Częstochowa