zamówienie na:

Zapytanie ofertowe na zakup i sukcesywną dostawę artykułów chemii gospodarczej oraz drobnego sprzętu do sprzątania dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie.

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: DOA.3411/0-120/14/MZ
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 16 grudnia 2014  12:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: Centrum Zaopatrzenia i Zbytu ELDE – Lech Dobosz Aleja Niepodległości 11 42-200 Częstochowa