zamówienie na:

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi ochrony mienia w formie monitorowania systemów alarmowych wraz z gotowością Grupy Interwencyjnej na obiektach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie.

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: DOA.3411/0-122/14/MM
wartość: poniżej 30 tys. euro netto
termin składania ofert: 12 grudnia 2014  12:00
przyczyna unieważnienia: Nie wpłynęła żadna oferta