zamówienie na:

Zapytanie ofertowe na bezgotówkową sprzedaż paliwa samochodowego przy użyciu karty paliwowej dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie w 2015 roku.

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: DOA.3411/0-115/14/MM
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 10 grudnia 2014  12:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: STATOIL Fuel & Retail Polska Sp. z o. o. ul. Puławska 86, 02-603 Warszawa