zamówienie na:

Zapytanie ofertowe na dostawę paczek z artykułami czystościowymi dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie.

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: DOA.3411/0-101/14/MM
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 8 grudnia 2014  11:30
wynik postępowania: Wybrano ofertę: Centrum Zaopatrzenia i Zbytu ELDE – Lech Dobosz, al. Niepodległości 11, 42-200 Częstochowa