zamówienie na:

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie cyklu szkoleń warsztatowych z zakresu metodologii PERSOLOG®.

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: DOA.3411/0-113/14/MM
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 28 listopada 2014  12:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: Profesjonalne Centrum Rozwoju Butterfly S.C. Aleja Wolności 33, lok. 6 42-202 Częstochowa