zamówienie na:

Zapytanie ofertowe na opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie.

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: DOA.3411/0-107/14/MZ
wartość: poniżej 30 tys. euro netto
termin składania ofert: 31 października 2014  12:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: FIREMAG ul. Zrębowa 15 43-100 Tychy