zamówienie na:

Przygotowanie i dostawę paczek świątecznych Bożonarodzeniowych oraz Mikołajkowych z artykułami spożywczymi dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 350406 - 2014
wartość: poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 4 listopada 2014  11:00
wynik postępowania: Wybrano oferty: Zadanie nr 1 - Paczki Bożonarodzeniowe: „KAWON” Sp. Jawna Wiesława i Krzysztof Kłósek ul. Rolnicza 9a, Żelisławice, 42-470 Siewierz Zadanie nr 2 - Paczki Mikołajkowe: „KAWON” Sp. Jawna Wiesława i Krzysztof Kłósek ul. Rolnicza 9a, Żelisławice, 42-470 Siewierz