zamówienie na:

Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów z zakresu wizażu i stylizacji pn. „Jak być modnym i podobać się sobie” dla 10 uczestniczek pilotażowej części projektu systemowego „SCHEMATOM STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: DOA.3411/0-80/14/MZ
wartość: poniżej 30 tys. euro netto
termin składania ofert: 1 września 2014  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach – Centrum Kształcenia Zawodowego w Częstochowie ul. Jagiellońska 88, 42-200 Częstochowa 
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu warsztatów z zakresu wizażu i stylizacji  pn. „Jak być modnym i podobać się sobie” dla 10 kobiet (uczestniczek pilotażu).
W ramach warsztatów przewidziane zostały 2 spotkania w wymiarze po 6 godzin dydaktycznych (łącznie 12 godzin; 1 godzina dydaktyczna = 45 min).

Zaproszenie do złożenia oferty (214kB) pdf
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (140kB) plik
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (119kB) plik
Załącznik nr 3 - Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług (127kB) plik
Załącznik nr 4 - Wykaz osób (122kB) plik
Załącznik nr 5 - Wzór umowy (169kB) pdf

Informacja o wynikach postępowania (188kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Zieliński (21 sierpnia 2014, 08:06:49)

Ostatnia zmiana: Michał Zieliński (1 września 2014, 15:28:05)
Zmieniono: Informacja o wynikach postępowania.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 397