zamówienie na:

Świadczenie usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu dla 130 uczestników projektu „Zł@pmy się w sieci – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Częstochowa”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 274222 - 2014
wartość: poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 29 sierpnia 2014  11:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Orange Polska S.A. Al. Jerozolimskie 160 02-326 Warszawa