zamówienie na:

Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia - instruktażu z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczestników pilotażowej części projektu systemowego „SCHEMATOM STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: DOA.3411/0-67/14/MZ
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 1 sierpnia 2014  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: NATAMED Daniel Śliwiński Wybrzeże 40 c/1 37-750 Dubiecko  
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkolenia - instruktażu z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla 18 osób w podziale na 2 grupy 9-osobowe, w wymiarze 4 godzin dydaktycznych dla każdej z grup (1 godzina dydaktyczna = 45 min). Zamówienie jest współfinansowane z Unii Europejskiej w ramach środków z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zaproszenie do złożenia oferty (210kB) pdf
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (139kB) plik
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (118kB) plik
Załącznik nr 3 - Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług (126kB) plik
Załącznik nr 4 - Wykaz osób (123kB) plik
Załącznik nr 5 - Wzór umowy (163kB) pdf
Modyfikacja treści zapytania ofertowego (130kB) pdf
Załącznik nr 5 - Wzór umowy po modyfikacji (161kB) pdf
Informacja o wynikach postępowania (189kB) pdf
Zmiana wyników postępowania (170kB) pdf


metryczka


Opublikował: Michał Zieliński (21 lipca 2014, 13:35:31)

Ostatnia zmiana: Michał Zieliński (6 sierpnia 2014, 08:46:03)
Zmieniono: Zmiana wyników postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 721