zamówienie na:

Przygotowanie i dostawa paczek żywnościowych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie.

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 240814 - 2014
wartość: poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 30 lipca 2014  11:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: KAWON Sp. Jawna Wiesława i Krzysztof Kłósek ul. Rolnicza 9a, Żelisławice 42-470 Siewierz 
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostawa paczek żywnościowych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie w ilości 150 szt. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, określający rodzaj i ilość zamawianego asortymentu wraz z wymaganą gramaturą poszczególnych produktów określa formularz cenowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.

Ogłoszenie o zamówieniu (141kB) pdf

SIWZ (216kB) pdf

Załącznik nr 1 - Formularz cenowy (106kB) plik

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy (39kB) plik

Załącznik nr 3 - Wykaz wymaganych dokumentów (97kB) pdf

Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (28kB) plik

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ustawy Pzp (27kB) plik

Załącznik nr 6 - Oświadczenie z art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp (35kB) plik

Załącznik nr 7 - Wzór umowy (145kB) pdf

Informacja o wynikach (95kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Zieliński (18 lipca 2014, 09:28:07)

Ostatnia zmiana: Michał Zieliński (4 sierpnia 2014, 10:50:19)
Zmieniono: Rozstrzygnięcie przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 285