zamówienie na:

Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30 tys. euro na przeprowadzenie zabiegów stomatologicznych dla uczestników projektu „Zainwestuj w siebie – program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: DOA.3411/0-56/14/MZ
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 7 lipca 2014  12:00
wynik postępowania: Informacja o wynikach postępowania 
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług stomatologicznych dla 9 uczestników projektu „Zainwestuj w siebie – program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa”, obejmujących przeprowadzenie zabiegów refundowanych przez NFZ oraz zabiegów odpłatnych z zakresu stomatologii ogólnej, chirurgicznej oraz stomatologii protetycznej.

Zaproszenie do złożenia oferty (189kB) pdf


Załącznik nr 1 - Wstępny plan leczenia (141kB) pdf


Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy (199kB) plik


Załącznik nr 3 -Oświadczenie o posiadaniu umowy z NFZ (165kB) plik


Załącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (167kB) plik


Załącznik nr 5 - Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia (166kB) plik


Załącznik nr 6 - Wykaz osób (168kB) plik


Załącznik nr 7 - Wzór umowy (156kB) pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (217kB) pdf


metryczka


Opublikował: Michał Zieliński (26 czerwca 2014, 14:02:39)

Ostatnia zmiana: Damian Wroński (9 lipca 2014, 12:55:57)
Zmieniono: Informacja o wynikach postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 470