zamówienie na:

Zorganizowanie wczasów wypoczynkowych w miejscowości nadmorskiej na terenie RP dla uczestników pilotażowej części projektu pn. „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

zamawiający: MOPS w Częstochowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 130693 - 2014
wartość: poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 26 czerwca 2014  11:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Biuro Usług Turystycznych OGOŃCZYK TRAVEL Mariusz Ogończyk ul. Wazów 47, 42-200 Częstochowa  
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie wczasów wypoczynkowych w miejscowości nadmorskiej na terenie RP dla uczestników pilotażowej części projektu pn. „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnikami pilotażu jest 10 rodzin wielodzietnych, tj. 52 osoby, w tym 19 osób dorosłych i 33 dzieci z podziałem na następujące kategorie wiekowe: 2 dzieci w wieku do 4 roku życia; 18 dzieci w wieku od 5 do 10 roku życia; 13 dzieci w wieku od 11 do 17 roku życia.
Ogłoszenie o zamówieniu (183kB) pdf
SIWZ (282kB) pdf
Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (158kB) pdf
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy (137kB) plik
Załącznik nr 3 - Opis obiektu (182kB) pdf
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ustawy Pzp (127kB) plik
Załącznik nr 5 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na mocy art. 24 ustawy Pzp (126kB) plik
Załącznik nr 6 – Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (134kB) plik
Załącznik nr 7 - Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług (127kB) plik
Załącznik nr 8 – Wykaz wymaganych dokumentów (141kB) plik
Załącznik nr 9 - Oświadczenie Wykonawcy o dysponowaniu autokarem (124kB) plik
Załącznik nr 10 – Wzór umowy (235kB) pdf
Informacja o wynikach postępowania (190kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Zieliński (17 czerwca 2014, 14:30:39)

Ostatnia zmiana: Marcin Michoń (14 lipca 2014, 11:58:19)
Zmieniono: Rozstrzygnięcie przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 344