zamówienie na:

Przygotowanie i dostawa paczek z artykułami spożywczymi dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie.

zamawiający: MOPS w Częstochowie
tryb zamówienia: zamówienia publiczne
nr sprawy: 118837 - 2014
wartość: Poniżej kwoty określonej w art. 11 ust 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 17 czerwca 2014  11:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma KAWON Sp. Jawna Wiesława i Krzysztof Kłósek ul. Rolnicza 9a, Żelisławice 42-470 Siewierz