zamówienie na:

Zorganizowanie wczasów wypoczynkowych w miejscowości nadmorskiej oraz dwóch wycieczek autokarowych na terenie RP dla uczestników pilotażowej części projektu pn. „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

zamawiający: MOPS w Częstochowie
tryb zamówienia: zamówienia publiczne
nr sprawy: 106637 - 2014
wartość: Poniżej kwoty określonej w art. 11 ust 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 30 maja 2014  11:00
wynik postępowania: Opublikowanie informacji o wyborze najkorzystniejszych ofert (zadanie 2 i 3) oraz o unieważnieniu postępowania w zakresie zadania nr 1. 
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie wczasów wypoczynkowych w miejscowości nadmorskiej oraz dwóch jednodniowych wycieczek autokarowych na terenie RP dla uczestników pilotażowej części projektu pn. „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnikami pilotażu jest 10 rodzin wielodzietnych, tj. 52 osoby, w tym 19 osób dorosłych i 33 dzieci z podziałem na następujące kategorie wiekowe: 2 dzieci w wieku do 4 roku życia; 18 dzieci w wieku od 5 do 10 roku życia; 13 dzieci w wieku od 13 do 17 roku życia. Postępowanie składa się z 3 Zadań (części zamówienia), z których każde może być przedmiotem oferty częściowej. Termin składnia ofert: 30.05.2014 r. godz. 11:00

Odpowiedź na zapytanie nr 1 (126kB) pdf
Ogłoszenie o zamówieniu (186kB) pdf
SWIZ (285kB) pdf
Załącznik nr 1.1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1 (165kB) pdf
Załącznik nr 10 - Wzór umowy (246kB) pdf
Załącznik nr 1.2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2 (155kB) pdf
Załącznik nr 1.3 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 3 (155kB) pdf
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy (146kB) plik
Załącznik nr 3 - Opis obiektu (140kB) plik
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ustawy Pzp (127kB) plik
Załącznik nr 5 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na mocy art. 24 ustawy Pzp (125kB) plik
Załącznik nr 6 – Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (134kB) plik
Załącznik nr 7 - Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług (127kB) plik
Załącznik nr 8 – Wykaz wymaganych dokumentów (172kB) pdf
Załącznik nr 9 - Oświadczenie Wykonawcy o dysponowaniu autokarem (124kB) plik

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert oraz unieważnieniu postępowania w części (225kB) pdf

metryczka


Opublikował: Micha? Zieli?ski (19 maja 2014, 10:24:29)

Ostatnia zmiana: Marcin Maźniewski (9 czerwca 2014, 13:33:43)
Zmieniono: Rozstrzygnięcie przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 556