zamówienie na:

Świadczenie kompleksowych usług pogrzebowych na terenie Gminy Miasta Częstochowy

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: tryb podstawowy (art. 275 pkt 1)
nr sprawy: SO.261.1.5.2021.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 10 grudnia 2021  09:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte 
1. Więcej informacji w załącznikach.

2. Link do ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego na Platformie zakupowej: 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/541118

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu (129kB) pdf
SWZ (282kB) pdf
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (69kB) word
Załącznik nr 2 - Zestawienie kosztów zadania (zmodyfikowany) (144kB) pdf
Załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia (26kB) word
Załącznik nr 4 - Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby (29kB) word
Załącznik nr 5 - Projektowane postanowienia umowy (131kB) pdf
Załącznik nr 6 - Wzór zlecenia wykonania pochówku (44kB) word
Kwota przeznaczona na sfinalizowanie zamówienia (158kB) pdf
Informacja z otwarcia ofert (164kB) pdf
Informacja o wynikach (170kB) pdf


metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Mruszczyk - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie
Opublikował: Mariusz Błaszczyk (24 listopada 2021, 09:43:25)

Ostatnia zmiana: Michał Zieliński (15 grudnia 2021, 09:51:46)
Zmieniono: Zamieszczenie wyników postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 178