zamówienie na:

Przygotowanie oraz dowóz posiłków dla osób niepełnosprawnych, starszych i chorych, korzystających z pomocy społecznej na terenie Gminy Miasta Częstochowy

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: tryb podstawowy (art. 275 pkt 1)
nr sprawy: SO.261.1.4.2021.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 13 grudnia 2021  09:00
przyczyna unieważnienia: art. 255 pkt 6 ustawy Pzp 
1. Więcej informacji w załącznikach.

2. Link do ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego na Platformie zakupowej: 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/540325

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu (133kB) pdf
SWZ (279kB) pdf
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.pdf (60kB) pdf
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy (70kB) word
Załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia (26kB) word
Załącznik nr 4 - Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby (29kB) word
Załącznik nr 5 - Projektowane postanowienia umowy (153kB) pdf
Kwota przeznaczona na sfinalizowanie zamówienia (158kB) pdf
Informacja z otwarcia ofert (164kB) pdf
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (167kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Mruszczyk - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie
Opublikował: Mariusz Błaszczyk (23 listopada 2021, 09:54:37)

Ostatnia zmiana: Michał Zieliński (13 grudnia 2021, 12:01:37)
Zmieniono: unieważnienie postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 241