zamówienie na:

Zakup, dostawa i montaż mebli na potrzeby mieszkania chronionego mieszczącego się na terenie miasta Częstochowy

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: SO.261.2.36.2021.MB
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 26 listopada 2021  10:00
przyczyna unieważnienia: Cena najkorzystniejszej niepodlegającej odrzuceniu oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 
Pliki do pobrania:
Zapytanie ofertowe (170kB) pdf
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (49kB) word
Załącznik nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (112kB) pdf
Załącznik nr 3 - Formularz cenowy (9kB) word
Załącznik nr 4 - Oswiadczenie o niezaleganiu wobec ZUS i US (25kB) word
Załącznik nr 5 - Wzór umowy (106kB) pdf
Wzór protokołu odbioru (zał. 2 do umowy) (37kB) word
Informacja o unieważnieniu postępowania (144kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Mruszczyk - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie
Opublikował: Mariusz Błaszczyk (22 listopada 2021, 08:52:56)

Ostatnia zmiana: Mariusz Błaszczyk (1 grudnia 2021, 15:39:20)
Zmieniono: Unieważnienie postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 68