zamówienie na:

Zakup sprzętu komputerowego, urządzeń drukujących i komputerów poleasingowych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie (2 części)

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: SO.261.2.33.2021.MB
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 22 listopada 2021  10:00
wynik postępowania: Część 1 - unieważnione Część 2 - rozstrzygnięte