zamówienie na:

Świadczenie usług w postaci schronienia w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronienia w schronisku z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych przebywających na terenie miasta Częstochowy (4 części)

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: SO.261.1.7.2021.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 8 grudnia 2021  09:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte 
1. Więcej informacji w załącznikach.

2. Link do ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego na Platformie zakupowej: 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/533349

Pliki do pobrania:
Ogłoszenie o zamówieniu (177kB) pdf
SWZ (375kB) pdf
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (124kB) word
Załącznik nr 2 – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) (78kB) pdf
Załącznik nr 3 - Oświadczenie w zakresie art. 108 ust 1 pkt 5 ustawy Pzp (27kB) word
Załącznik nr 4 - Oświadczenie w zakresie art. 108 ust 1 pkt 5 ustawy Pzp (28kB) word
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy Pzp (27kB) word
Załącznik nr 6 - Wykaz usług (29kB) word
Załącznik nr 7 - Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby (27kB) word
Załącznik nr 8 - Projektowane postanowienia umowy dla części I-III (234kB) pdf
Załącznik nr 9 - Projektowane postanowienia umowy dla części IV (235kB) pdf
Miesięczna lista obecności - zał. 1 do umowy (6kB) excel
Miesięczna lista odpłatności- zał. 2 do umowy (14kB) word
Zestawienie pobranych opłat - zał. 3 do umowy (17kB) excel
Zestawienie należnych opłat - zał. 4 do umowy (17kB) excel
Korekta pobranych opłat- zał. 5 do umowy (15kB) excel
Korekta należnych opłat - zał. 6 do umowy (15kB) excel
Sprawozdanie merytoryczne z wykonania usługi - załącznik nr 7 do umowy (59kB) pdf

Kwota przeznaczona na sfinalizowanie zamówienia (177kB) pdf
Informacja z otwarcia ofert (163kB) pdf
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (185kB) pdf
Sprostowanie do wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (169kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Mruszczyk - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie
Opublikował: Michał Zieliński (8 listopada 2021, 13:48:13)

Ostatnia zmiana: Mariusz Błaszczyk (22 grudnia 2021, 12:24:58)
Zmieniono: Sprostowanie do wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 317