zamówienie na:

Zakup i dostawa akcesoriów komputerowych, kserokopiarki oraz serwera poleasingowego dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: SO.261.2.14.2021.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 26 maja 2021  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte