zamówienie na:

Dostawa licencji Windows Server 2019 na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: SO.261.2.13.2021.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 25 maja 2021  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte