zamówienie na:

Przygotowanie oraz dowóz ciepłych posiłków dla klientów Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: usługi społeczne (art. 138o)
nr sprawy: SO.261.1.7.2020.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 17 grudnia 2020  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte