zamówienie na:

Świadczenie usług w postaci schronienia w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronienia w schronisku z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych przebywających na terenie miasta Częstochowy (4 części)

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: usluga społeczna, art. 138g ustawy Pzp
nr sprawy: SO.261.1.6.2020.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 11 grudnia 2020  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte 
Pliki do pobrania:
Ogłoszenie o zamówieniu - 567942-2020 - TED Tenders Electronic Daily (89kB) pdf
Istotne Warunki Zamówienia (281kB) pdf
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (67kB) word
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału (24kB) word
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (26kB) word
Załącznik nr 4 - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej (27kB) word
Załącznik nr 5 - Wykaz usług (23kB) word
Załącznik nr 6 - Wykaz osób (42kB) word
Załącznik nr 7 - Oświadczenie o spełnieniu standardów (24kB) word
Załącznik nr 8 - Oświadczenie na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp (25kB) word
Załącznik nr 9 - Oświadczenie na podstawie art. 24 ust 1 pkt. 22 ustawy Pzp (25kB) word
Załącznik nr 10 - Wzór umowy dla części 1 i 2 (217kB) pdf
Załącznik nr 11 - Wzór umowy dla części 3 (217kB) pdf
Załącznik nr 12 - Wzór umowy dla części 4 (223kB) pdf
lista obecności - zał. 1 do umowy (6kB) excel
lista odpłatności- zał. 2 do umowy (14kB) word
Zestawienie pobranych - zał. 3 do umowy (17kB) excel
Zestawienie należnych opłat - zał. 4 do umowy (17kB) excel
korekta pobranych - zał. 5 do umowy (15kB) excel
korekta należnych - zał. 6 do umowy (15kB) excel

Informacja z otwarcia ofert (155kB) pdf
Informacja o wynikach postępowania (159kB) pdf
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (168kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Mruszczyk - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czestochowie
Opublikował: Michał Zieliński (25 listopada 2020, 11:39:50)

Ostatnia zmiana: Michał Zieliński (4 stycznia 2021, 13:15:54)
Zmieniono: Zamieszczenie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 412