zamówienie na:

Świadczenie kompleksowych usług pogrzebowych na terenie Gminy Miasta Częstochowy

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: SO.261.1.4.2020.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 7 grudnia 2020  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte