zamówienie na:

Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe, zgodnie z zasadą konkurencyjności
nr sprawy: SO.261.4.16.2020.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 4 grudnia 2020  10:00
wynik postępowania: rozstrzygnięte 
Pliki do pobrania:
Zapytanie ofertowe (225kB) pdf
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (109kB) word
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy (9kB) word
Załącznik nr 3 - Minimalne parametry techniczne (111kB) pdf
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku powiązać osobowych lub kapitałowych (85kB) word
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o niezaleganiu wobec ZUS i US (68kB) word
Załącznik nr 6 - Wzór umowy (149kB) pdf
Wzór protokołu odbioru (zał. do umowy) (68kB) word
Odpowiedź na pytanie z dnia 27.11.2020 r. (157kB) pdf
W związku z udzieleniem odpowiedzi na pytanie z dnia 27.11.2020 r., termin składania ofert zostaje przesunięty do dnia 04.12.2020 r. do godz. 10:00
Informacja o wynikach postępowania (166kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Mruszczyk - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie
Opublikował: Michał Zieliński (23 listopada 2020, 11:52:19)

Ostatnia zmiana: Michał Zieliński (10 grudnia 2020, 07:58:47)
Zmieniono: Publikacja wyników postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 219