zamówienie na:

Dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń drukujących oraz komputerów poleasingowych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: SO.261.2.37.2020.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 26 listopada 2020  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte