zamówienie na:

Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: usługa społeczna (art. 138o ustawy Pzp)
nr sprawy: SO.261.1.1.2020.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 4 grudnia 2020  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte 
Pliki do pobrania:
Ogłoszenie o zamówieniu (248kB) pdf
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (52kB) word
Załącznik nr 2 - Procedury dotyczące realizacji usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (81kB) pdf
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału (25kB) plik
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o niezaleganiu (24kB) word
Załącznik nr 5 - Wykaz usług (22kB) word
Załącznik nr 6 - Wykaz osób (77kB) word
Załącznik nr 7 - Wzór umowy (140kB) pdf
Załącznik nr 8 - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej (27kB) word
zał. nr 4 do umowy - Zlecenie objęcia usługami opiekuńczymi (19kB) plik
zał. nr 5 do umowy - Oświadczenie klienta usług opiekuńczych (19kB) plik
zał. nr 6 do umowy - Dziennik realizacji usług opiekuńczych (22kB) plik
zał. nr 7 do umowy - Zestawienie należnych opłat za usługi opiekuńcze (20kB) word
zał. nr 8 do umowy - Korekta do należnych opłat za świadczone usługi opiekuńcze (26kB) plik
zał. nr 9 do umowy - Zestawienie pobranych opłat za usługi opiekuńcze (18kB) word
zał. nr 10 do umowy - Karta czasu pracy opiekunki (19kB) plik
Odpowiedż na zapytanie z dnia 26.11.2020 r. (135kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert (146kB) pdf
Informacja o wynikach postępowania (148kB) pdf

Informacja o zmianie wyników postępowania (150kB) pdf
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (163kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Mruszczyk - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie
Opublikował: Michał Zieliński (16 listopada 2020, 13:14:02)

Ostatnia zmiana: Michał Zieliński (4 stycznia 2021, 11:23:23)
Zmieniono: Zamieszczenie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 547