zamówienie na:

Ubezpieczenie od szkód materialnych sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: SO.261.4.14.2020.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 9 listopada 2020  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte