zamówienie na:

Przygotowanie oraz dowóz ciepłych posiłków dla klientów Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: SO.261.2.32.2020.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 20 listopada 2020  12:00
przyczyna unieważnienia: Brak ofert