zamówienie na:

Zakup licencji oprogramowania ASSECO WAPRO na rok 2020/2021 dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: SO.261.2.34.2020.MM
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 28 października 2020  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte