zamówienie na:

Zakup środków ochrony indywidualnej w celu przeciwdziałania COVID-19 w ramach projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: SO.261.4.13.2020.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 28 października 2020  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte 
Pliki do pobrania:
Zapytanie ofertowe (213kB) pdf
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (107kB) word
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy (10kB) word
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązać osobowych lub kapitałowych (86kB) word
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o niezaleganiu wobec ZUS i US (69kB) word
Załącznik nr 5 - Wzór umowy (140kB) pdf
Wzór protokołu odbioru (zał. do umowy) (69kB) word

Informacja o wynikach postępowania (156kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Mruszczyk - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie
Opublikował: Marcin Michoń (23 października 2020, 10:48:09)

Ostatnia zmiana: Marcin Michoń (30 października 2020, 13:24:42)
Zmieniono: Publikacja informacji o wynikach postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 288