zamówienie na:

Wykonanie remontów w obiektach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie (powtórzone)

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: SO.261.2.31.2020.MM
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 23 października 2020  12:00
wynik postępowania: część 1 - rozstrzygnięte, część 2 - unieważnione