zamówienie na:

Wykonanie remontów w obiektach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: SO.261.2.28.2020.MM
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 1 października 2020  12:00
wynik postępowania: część 1 - unieważniona; część 2 - unieważniona; część 3 - rozstrzygnięta; część 4 - rozstrzygnięta.