zamówienie na:

Zakup pomocy dydaktycznych oraz zestawów do gier i zabaw edukacyjnych dla dzieci na potrzeby zajęć środowiskowych (półkolonii) pod hasłem „Rodzinne relacje na wakacje”, w ramach realizacji projektu „Częstochowa silna dzielnicami” (2 części)

zamawiający: Mieski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe, baza konkurencyjnosci
nr sprawy: SO.261.4.6.2020.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 2 lipca 2020  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte