zamówienie na:

Przeprowadzenie remontu trzech lokali mieszkalnych przeznaczonych na mieszkania chronione, zlokalizowanych przy ul. Krakowskiej 80 w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: SO.261.2.38.2019.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 3 grudnia 2019  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte