zamówienie na:

Świadczenie usług w postaci schronienia w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronienia w schronisku z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych przebywających na terenie miasta Częstochowy (4 części)

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: Usługi społeczne lub inne (art. 138 o ustawy Pzp)
nr sprawy: SO.261.1.5.2019.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 9 grudnia 2019  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte