zamówienie na:

Zakup sprzętu i wyposażenia przeznaczonego na realizację inicjatyw sąsiedzkich mających na celu włączenie mieszkańców w życie dzielnicy, organizowanych w obszarach funkcjonowania Dzielnicowych Ośrodków Społeczności Lokalnej (DOSL) z terenu miasta Częstochowy, w ramach projektu pn. „Częstochowa silna dzielnicami”

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: SO.261.4.13.2019.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 4 grudnia 2019  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte dla części 2 i 3 Unieważnione dla części 1