zamówienie na:

Przygotowanie i dowóz posiłków dla osób niepełnosprawnych, starszych i chorych, korzystających z pomocy społecznej na terenie Gminy Miasta Częstochowy

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: usługi społeczne (art. 138 o ustawy Pzp)
nr sprawy: SO.261.1.3.2019.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 5 grudnia 2019  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte