zamówienie na:

Świadczenie kompleksowych usług pogrzebowych na terenie Gminy Miasta Częstochowy”

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: SO.261.1.4.2019.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 3 grudnia 2019  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte