zamówienie na:

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w zakresie zastosowania Kodeksu postępowania administracyjnego w systemie pomocy społecznej i wsparcia społecznego dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: SO.261.4.11.2019.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 25 lipca 2019  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte